Общи условия


Всеки участник в системата следва да е съгласен с настоящите "Общи условия" на уебсайта MOV.BG

Чл. 1 MOV.BG е уебсайт за вграждане на видео клипове от трети страни.

Чл.2 С присъединяването към MOV.BG всеки учстник има възможност за участие в играта "Сподели и спечели" както и да добавя клипове по свой избор във видео канала.

Чл.3 MOV.BG се задължава да изплаща пари за всяко гледане на канала на участниците.

Чл.4 MOV.BG изплаща натрупания кредит на участницте по банков път след достигане на определения минимум за изплащане от 10 лв.


Вход

Чл. 5 Вход в системата се осъществява посредством специално разработено приложение собственост на MOV.BG.

Чл. 6 Споделянето се осъществява посредством специално разработено приложение собственост на MOV.BG.

Чл. 7 Участник се нарича всеки потребител, които се е логнал в системата посредством бутона "Вход" и се е съгласил да даде информацията за Facebook профила си

нужна за правилното функциониране на системата.


Изключване от системата

Чл. 8 Участниците нямат право да използват измамни практики за трупане на точки и/или изкустевено генерирани гледания на видеоклипове от сайта.

Чл. 9 MOV.BG има право да изключва участници при съмнение за опит за измами.

Чл. 10 В случай, че участника класиран на първо място не притежава банкова сметка по чл. 13 паричната награда не се изплаща.


Видео канали

Чл. 11 Всеки участник има право да добавя видео клипове в сайта, като добавянето става единствено с линк от Youtube.com.

Чл. 12 Видео клипове с непреичлично съдържание ще бъдат изтривани от сайта.

Чл. 13 MOV.BG не носи отговорност за видео клиповете качени от учстниците.

Чл. 14 MOV.BG има право да премахва видео клипове по своя преценка и без предупреждение.


Дисквалифициране

Чл. 15 MOV.BG има право да дисквалифицира всеки участник при съмнение на измамни практики за трупане на точки и/или изкуствено генериране на гледания.

Чл. 16 MOV.BG има право да поиска писмено обяснение от участик при съмнение на измамни практики по чл. 14.

Чл. 17 MOV.BG има право да променя настоящите общи условия по своя преценка и без предупреждение.